8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

017HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

0247 1096 555

[email protected]

So sánh các bảng liệt kê

Tu van mua ban, cho thue can ho 6th element

Ngô Trang

Chuyên Viên Tư Vấn tại Alpha Housing

TIẾP XÚC Ngô Trang

Sắp xếp theo:
13,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

11 tháng trước

12,000,000VND/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

12 tháng trước

14,000,000VND/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

1 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

16,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

16,500,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

20,000,000VND/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 109

Căn Hộ

2 năm trước

17,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

2 năm trước

18,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

2 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

2 năm trước