8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

017HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

0247 1096 555

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

14,000,000VND/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

3 tháng trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

4 tháng trước

16,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

5 tháng trước

16,500,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

5 tháng trước

20,000,000VND/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 109

Căn Hộ

7 tháng trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 1Phòng tắm: 2m²: 60

Căn Hộ

7 tháng trước

14,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

7 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

Ngô Trang

7 tháng trước

12,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

7 tháng trước