8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

017HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

0247 1096 555

[email protected]

Compare Listings

2 years ago

15,000,000VND/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 83

Căn Hộ

2 years ago

16,000,000VND/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 87

Căn Hộ

2 years ago

14,000,000VND/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 59

Căn Hộ

2 years ago

18,000,000VND/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 60

Căn Hộ

2 years ago

15,000,000VND/tháng

Bed: 1Baths: 2m²: 60

Căn Hộ

2 years ago

14,000,000VND/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 60

Căn Hộ

2 years ago

Bed: 1Bath: 1m²: 60

Căn Hộ

Ngô Trang

2 years ago

12,000,000VND/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 60

Căn Hộ

2 years ago