8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

017HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

0247 1096 555

[email protected]

So sánh các bảng liệt kê

12,500,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

12 tháng trước

13,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

1 năm trước

12,000,000VND/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

1 năm trước

14,000,000VND/Tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

1 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

16,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

16,500,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

1 năm trước

20,000,000VND/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 109

Căn Hộ

2 năm trước

17,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

2 năm trước