8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

017HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

0247 1096 555

[email protected]

So sánh các bảng liệt kê

18,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

2 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn Hộ

2 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

2 năm trước

16,000,000VND/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn Hộ

2 năm trước

14,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 59

Căn Hộ

2 năm trước

18,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

2 năm trước

15,000,000VND/tháng

Giường: 1Phòng tắm: 2m²: 60

Căn Hộ

2 năm trước

14,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

Ngô Trang

2 năm trước

12,000,000VND/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m²: 60

Căn Hộ

2 năm trước